Heeboss - Nieuws
Nieuws


Uitfasering R22
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het bijvullen van airconditioning, klimaatbeheersing en koelinstallaties welke HCFK’s bevatten verboden. De meest gebruikte HCFK is het koudemiddel R22, wat veelvuldig toegepast is in koel- en klimaatinstallaties welke voor het jaar 2000 geïnstalleerd zijn. Het verbod op R22 kan mogelijke gevolgen hebben voor de werking en continuïteit van uw systeem en/of installatie. 

CFK’s en HCFK’s
Chloor- en fluorhoudende gassen (CFK’s en HCFK’s) hebben een negatieve invloed op de ozonlaag en hebben geleid tot het gat in de ozonlaag, waarmee de beschermde werking van de ozonlaag voor mens en die beperkt wordt. In het Montreal Protocol zijn in 1989 internationale afspraken gemaakt om het gebruik van deze koudemiddelen terug te brengen. Op 1 januari 2015 wordt hierin de volgende stap gezet met het verbod op R22.

Implicaties
Bij een eventuele lekkage of bij het onderhoud mag de installatie niet meer bijgevuld worden met R22. Dit kan ertoe leiden dat de werking en continuïteit van de klimaatbeheersing, koeling of het productieproces in gevaar komt. 

Moderne installaties
Doordat het grootste deel van de installaties met koudemiddel R22 in de periode voor het jaar 2000 zijn geplaatst, betreft dit installaties die vaak al 15 tot 20 jaar oud zijn. Op het gebied van energie-efficiënte, rendement, comfort en geluidsniveau zijn in de afgelopen 20 jaar grote stappen gezet. Een moderne installatie gebruikt in veel gevallen minder dan de helft van de benodigde energie, waarbij ook het gebruikerscomfort door moderne technieken aanzienlijk verhoogd is.

Actie ondernemen?
Met de snel naderende uitfaseringsdatum van 1 januari 2015 is het noodzaak om nu al actie te ondernemen. Indien uw installatie R22 bevat (u kunt dit vinden op de kenplaat op het buitendeel van de installatie) kan een ombouw van de installatie of vervanging van de installatie noodzakelijk zijn. Onze adviseurs kunnen u hier een advies op maat over verstrekken.

R22-analyse
Speciaal voor dit type installaties verzorgt Heeboss een R22-analyse, met gratis advies waarbij de mogelijkheden van ombouw of vervanging in kaart worden gebracht. Aan de  hand van de informatie die we opdoen in het gesprek kunnen wij als erkend installateur een maatwerkaanbieding doen.

Meer informatie? Neem contact met ons op via 078 - 699 00 10
Of download de R22 uitfaseringsleaflet van de NVKL en Rijkswaterstaat.


Terug naar overzicht
Nieuws
News
Afsluiting van het jaar 2019
Afsluiting van het jaar 2019 Lees verder
Uitfasering R22
Verbod op koudemiddel (HCFK) R22 Lees verder
Heeboss Fietstour!
Heeboss fietst voor het goede doel. Lees verder

NVKL Vianorm VCA